co-the-noi-bai-tho-la-mot-thu-tieng-long-gian-di-hon-nhien-ma-am-vang-cua-no-con-lam-thon-thuc-long-nguoi-mai-mai

Qua bài thơ Viếng lăng Bác của Viễn Phương hãy làm sáng tỏ ý kiến: Có thể nói bài thơ là một thứ tiếng lòng giản dị, hồn nhiên mà âm vang của nó còn làm thổn thức lòng người mãi mãi.

12/05/2021 Duong Le 0

Có nhận xét như sau về bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương: “Có thể nói bài thơ là một thứ tiếng lòng giản dị, hồn nhiên mà âm vang của nó còn làm thổn thức lòng người mãi [Đọc thêm…]