than-thoai-la-gi

Thần thoại là gì?

05/08/2022 Thế Kỉ 2

Thần thoại. Thần thoại (mythological), hay còn được gọi là huyền thoại, là tập hợp những truyện kể dân gian về các vị thần, các nhân vật anh hùng, các nhân vật sáng tạo văn hóa, phản ánh quan niệm [Đọc thêm…]