thuyet-minh-ve-thanh-pho-hue

Thuyết minh về thành phố Huế

09/01/2020 Duong Le 0

Thiên nhiên đã ưu đãi cho thành phố Huế nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhưng Huế thật sự tỏa sáng cùng những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể do con người tạo nên