phan-tich-vo-kich-noi-oan-thi-kinh

Phân tích vở kịch Nỗi oan Thị Kính

24/12/2018 theki.vn 0

Vở chèo Quan Âm Thị Kính và trích đoạn Nỗi oan hại chồng dã ca ngợi người phụ nữ đức hạnh, vị tha, là tấm gương nhẫn nhục chịu đựng mọi nỗi đắng cay oan nghiệt trong cuộc đời