nghi-luan-bat-cu-thi-si-vi-dai-nao-so-di-ho-vi-dai-boi-vi-nhung-dau-kho-va-hanh-phuc-cua-ho-bat-nguon-tu-khoang-sau-tham-cua-lich-su-xa-hoi

Nghị luận: Bất cứ thi sĩ vĩ đại nào, sở dĩ họ vĩ đại bởi vì những đau khổ và hạnh phúc của họ bắt nguồn từ khoảng sâu thẳm của lịch sử xã hội; bởi vì họ là khí quan và đại biểu của xã hội, của thời đại và của nhân loại (Bêlinxki)

29/02/2020 Duong Le 0

Nghị luận: “Bất cứ thi sĩ vĩ đại nào, sở dĩ họ vĩ đại bởi vì những đau khổ và hạnh phúc của họ bắt nguồn từ khoảng sâu thẳm của lịch sử xã hội; bởi vì họ là khí [Đọc thêm…]