lam-sang-to-nhan-dinh-nguoi-doc-tho-muon-rang-tho-phai-xuat-phat-tu-thuc-tai-tu-doi-song-nhung-phai-di-qua-mot-tam-hon-mot-tri-tue-va-khi-di-qua-nhu-vay-tam-hon-tri-tue-phai-in-dau-vao-do-that

Làm sáng tỏ nhận định: Người đọc thơ muốn rằng thơ phải xuất phát từ thực tại, từ đời sống, nhưng phải đi qua một tâm hồn, một trí tuệ và khi đi qua như vậy, tâm hồn, trí tuệ phải in dấu vào đó thật sâu sắc, càng cá thể, càng độc đáo, càng hay (Xuân Diệu).

03/11/2022 theki.vn 0

Làm sáng tỏ nhận định: Người đọc thơ muốn rằng thơ phải xuất phát từ thực tại, từ đời sống, nhưng phải đi qua một tâm hồn, một trí tuệ và khi đi qua như vậy, tâm hồn, trí tuệ [Đọc thêm…]

lam-sang-to-nhan-dinh-tho-cua-toi-la-canh-cua-khong-cho-ai-mo-de-dang-tho-cua-toi-la-hop-chat-duoc-lam-tu-tuc-gian-tinh-yeu-va-xau-ho-la-tat-ca-tho-oi-chi-tru-khong-la-vo-nghi

Làm sáng tỏ nhận định: Thơ của tôi là cánh cửa. Không cho ai mở dễ dàng. Thơ của tôi là hợp chất được làm. Từ tức giận, tình yêu và xấu hổ… Là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không là vô nghĩa (Raxun Gamatop).

19/10/2022 theki.vn 0

…Thơ của tôi là cánh cửa Không cho ai mở dễ dàng Thơ của tôi là hợp chất được làm Từ tức giận, tình yêu và xấu hổ… Là tất cả, thơ ơi chỉ trừ không là vô nghĩa. (Raxun [Đọc thêm…]

qua-cai-toi-cua-mot-so-nha-tho-moi-hay-lam-sang-to-nhan-dinh-lam-nguoi-thi-khong-nen-co-cai-toi-nhung-lam-tho-thi-khong-the-khong-co-cai-toi-tuy-vien-thi-thoai-vien-mai

Qua biểu hiện cái “tôi” của một số nhà thơ mới, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Làm người thì không nên có cái tôi nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi” (Tùy Viên thi thoại – Viên Mai).

09/10/2022 theki.vn 0

Qua biểu hiện cái “tôi” của một số nhà thơ mới, hãy làm sáng tỏ nhận định: “Làm người thì không nên có cái tôi nhưng làm thơ thì không thể không có cái tôi” (Tùy Viên thi thoại – [Đọc thêm…]