tiep-nhan-doi-hoi-nguoi-doc-song-voi-tac-pham-bang-toan-bo-tam-hon-de-cam-nhan-cai-thong-diep-tham-mi-ma-tac-gia-gui-den-cho-nguoi-doc-van-hoc

Nghị luận: Tiếp nhận đòi hỏi người đọc sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn để cảm nhận cái thông điệp thẩm mĩ mà tác giả gửi đến cho người đọc văn học

07/11/2020 Duong Le 0

Có ý kiến nhận xét: “Tiếp nhận đòi hỏi người đọc sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn để cảm nhận cái thông điệp thẩm mĩ mà tác giả gửi đến cho người đọc văn học”. Với kinh [Đọc thêm…]

chung-minh-tiep-nhan-van-hoc-doi-hoi-nguoi-doc-song-voi-tac-pham-bang-toan-bo-tam-hon-minh-de-cam-nhan-buc-thong-diep-tham-mi-ma-tac-gia-gui-den-nguoi-doc

Chứng minh: Tiếp nhận văn học đòi hỏi người đọc sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn mình để cảm nhận bức thông điệp thẩm mĩ mà tác giả gửi đến người đọc

10/08/2020 Duong Le 0

Có ý kiến cho rằng: “Tiếp nhận văn học đòi hỏi người đọc sống với tác phẩm bằng toàn bộ tâm hồn mình để cảm nhận bức thông điệp thẩm mĩ mà tác giả gửi đến người đọc”. Anh/chị hãy [Đọc thêm…]

nghi-luan-moi-nghe-si-co-the-den-voi-van-chuong-va-cuoc-doi-bang-con-duong-rieng-cua-minh-nhung-tu-duy-nghe-thuat-du-co-doi-moi-den-dau-di-nua-thi-cung-khong-the-vuot-ra-ngoai-cac-quy-luat

Nghị luận: Mỗi nghệ sĩ có thể đến với văn chương và cuộc đời bằng con đường riêng của mình. Nhưng….tư duy nghệ thuật dù có đổi mới đến đâu đi nữa thì cũng không thể vượt ra ngoài các quy luật của chân thiện mĩ, quy luật nhân bản (Lã Nguyên – Về tác gia và tác phẩm, NXBGD)

08/08/2020 Duong Le 1

Nghị luận: “Mỗi nghệ sĩ có thể đến với văn chương và cuộc đời bằng con đường riêng của mình. Nhưng….tư duy nghệ thuật dù có đổi mới đến đâu đi nữa thì cũng không thể vượt ra ngoài các [Đọc thêm…]