tac-gia-nguyen-khuyen

Tác giả Nguyễn Khuyến.

22/03/2023 Thế Kỉ 0

Tác giả Nguyễn Khuyến. 1. Tiểu sử. – Nguyễn Khuyến (1835-1909) hiệu là Quế Sơn, lúc nhỏ tên là Nguyễn Thắng. – Sinh ra tại quê ngoại – xã Hoàng Xá (nay là xã Yên Trung), huyện Ý Yên, tỉnh [Đọc thêm…]