nghi-luan-nguoi-doc-xua-nay-van-xem-truyen-kieu-nhu-mot-hon-ngoc-quy-co-ho-khong-the-thay-doi

Nghị luận: Người đọc xưa nay vẫn xem Truyện Kiều như một hòn ngọc quý cơ hồ không thể thay đổi, thêm bớt một tí gì, như một tiếng đàn lạ gần như không một lần nào lỡ nhịp ngang cung

02/01/2021 Duong Le 0

Khi bàn đến ngôn ngữ Truyện Kiều, trong bài Nguyễn Du, một nghệ sĩ lớn, Hoài Thanh có viết: “Người đọc xưa nay vẫn xem truyện Kiều như một hòn ngọc quý cơ hồ không thể thay đổi, thêm bớt [Đọc thêm…]