qua-truyen-ngan-hai-dua-tre-cua-thach-lam-hay-lam-sang-to-y-kien-bat-re-o-cuoc-doi-hang-ngay-cua-con-nguoi-van-nghe-lai-tao-duoc-su-song-cho-tam-hon-con-nguoi-nguyen-dinh-thi

Qua truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch lam, hãy làm sáng tỏ ý kiến: “Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn con người” (Nguyễn Đình Thi)

21/08/2021 Duong Le 0

“Bắt rễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn con người.” (Nguyễn Đình Thi) Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua tác phẩm [Đọc thêm…]

nghi-luan-nghe-thuat-giai-phong-duoc-cho-con-nguoi-khoi-nhung-bien-gioi-cua-chinh-minh-nghe-thuat-xay-dung-con-nguoi-hay-noi-cho-dung-hon-lam-cho-con-nguoi-tu-xay-dung-duoc

Nghị luận: Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được.

11/05/2021 Duong Le 0

“Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn, làm cho con người tự xây dựng được”. (Nguyễn Đình Thi, “Tiếng nói của [Đọc thêm…]

lam-sang-to-nhan-dinh-tac-pham-nghe-thuat-nao-cung-xay-dung-bang-vat-lieu-muon-o-thuc-tai-nhung-nghe-si-khong-nhung-ghi-lai-cai-da-co-roi-ma-con-muon-noi-mot-dieu-gi-moi-me-trich

Làm sáng tỏ nhận định: Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ. (trích Tiếng nói của văn nghệ – Nguyễn Đình Thi)

20/08/2020 Duong Le 4

Làm sáng tỏ nhận định: “Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ”. [Đọc thêm…]