y-nghia-chi-tiet-can-buong-mị-nam-va-chi-tiet-tieng-sao-dem-xuan-trong-truyẹn-ngan-vo-chong-a-phu-cua-to-hoai

Cảm nhận ý nghĩa chi tiết căn buồng Mị nằm và chi tiết tiếng sáo đêm xuân trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài

11/12/2019 Duong Le 0

Cảm nhận ý nghĩa chi tiết căn buồng Mị nằm và chi tiết tiếng sáo đêm xuân trong truyện ngắn Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài. Nếu căn buồng Mị nằm biểu tượng cho thứ ngục thất tinh thần giam hãm đời Mị, thì hình tượng tiếng sáo trở thành biểu tượng đẹp đẽ cho khát vọng tự do