tieu-thuyet-chuong-hoi

Tiểu thuyết chương hồi.

28/07/2022 Thế Kỉ 0

Tiểu thuyết chương hồi. Khái niệm tiểu thuyết chương hồi. Tiểu thuyết chương hồi là một thể thuộc loại tác phẩm tự sự dài hơi của Trung Quốc, thịnh hành vào đời Minh, Thanh. Nguồn gốc. Tiểu thuyết chương hồi [Đọc thêm…]