tieu-thuyet-la-gi

Tiểu thuyết là gì?

01/10/2020 Duong Le 1

Tiểu thuyết là gì? Tiểu thuyết là hình thức tự sự cỡ lớn khác với truyện ngắn, nó có một tốc độ phát triển mạnh nhất là vào thời kì cận đại và hiện đại, được nhiều nhà văn khai [Đọc thêm…]