suy-nghi-ve-tinh-cong-bang

Suy nghĩ về tính công bằng

03/08/2019 Duong Le 0

Tính công bằng giúp con người luôn có những hành động đúng đắn, sẵn sàng bảo vệ lẽ phải, lẽ công bằng, đem lại lợi ích đích thực cho bản thân và cộng đồng