Nghị luận về tính kỉ luật

13/03/2017 Duong Le 5

Nghị luận về Tính kỉ luật. Sống và làm việc có kỉ luật giúp con người xác định rõ ràng mục tiêu cần hướng đến, vạch rõ kế hoạch và tập trung được mọi nguồn sức mạnh để hoàn thành công việc