tinh-pho-truong

Suy nghĩ về tính phô trương

02/04/2020 Duong Le 2

Suy nghĩ về tính phô trương Mở bài: Người Việt nam tính hay sĩ diện nên lối sống cũng rất phô trương. không những phô trương của cải vật chất mà danh tiếng cũng được phô trương theo nhiều kiểu [Đọc thêm…]