cam-nhan-ve-dep-tu-the-hien-ngang-tinh-than-lac-quan-dung-cam-y-chi-cua-nguoi-linh-lai-xe

Cảm nhận vẻ đẹp tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam của người lính lái xe

03/01/2020 Duong Le 1

Với tư thế hiên ngang, tinh thần lạc quan, dũng cảm, bất chấp khó khăn nguy hiểm và ý chí chiến đấu giải phóng miền Nam, người lính khắc tạc vào lịch sử tư thế hào hùng, bất khuất của dân tộc trong trận chiến với kẻ thù xâm lược, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng.