vai-tro-cua-tinh-tu-chu

Vai trò của tính tự chủ

09/04/2021 Duong Le 0

Vai trò của tính tự chủ Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, điều kiện của cuộc sống. Người [Đọc thêm…]

nghi-luan-cuoc-song-la-nguyen-lieu-tho-678

Nghị luận: Cuộc sống là nguyên liệu thô. Chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta

17/09/2018 Duong Le 6

Nghị luận: “Cuộc sống là nguyên liệu thô. Chúng ta là những nghệ nhân. Nhào nặn nên một tác phẩm tuyệt đẹp hay một vật thể xấu xí tất cả đều nằm trong tay chúng ta” * Hướng dẫn làm [Đọc thêm…]