tinh-yeu-dat-nuoc-va-tinh-yeu-lua-doi-trong-giai-doan-van-hoc-1945-1975

“Tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi trong giai đoạn văn học 1945-1975 luôn đan xen hài hòa tạo nên tình yêu cao đẹp của con người Việt Nam”. Qua đoạn thơ “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm) và bài thơ “Sóng” (Xuân Quỳnh), anh (chị) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

28/04/2022 Thế Kỉ 0

“Tình yêu đất nước và tình yêu lứa đôi trong giai đoạn văn học 1945-1975 luôn đan xen hài hòa tạo nên tình yêu cao đẹp của con người Việt Nam”. Qua đoạn thơ “Đất Nước” (Nguyễn Khoa Điềm) và [Đọc thêm…]

nuoc-dai-viet-ta-trich-binh-ngo

Tinh thần yêu nước được thể hiện trong các văn bản “Chiếu dời đô” (Lý Công Uẩn), “Hịch tướng sĩ” (Trần Quốc Tuấn) và “Nước Đại Việt ta” (trích “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi).

15/03/2022 Thế Kỉ 0

Tinh thần yêu nước được thể hiện trong các văn bản “Chiếu dời đô” (Lý Công Uẩn), “Hịch tướng sĩ” (Trần Quốc Tuấn) và “Nước Đại Việt ta” (trích “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi). – Ba văn bản [Đọc thêm…]

lam-sang-to-thuat-hoai-la-loi-tu-noi-voi-minh-ve-y-thuc-trach-nhiem-doi-voi-to-quoc-cua-tac-gia-do-la-tinh-cam-y-chi-khi-phach-nguoi-anh-hung-thoi-tran

Làm sáng tỏ: Thuật hoài là lời tự nói với mình về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc của tác giả. Đó là tình cảm, ý chí, khí phách người anh hùng thời Trần

03/08/2020 Thế Kỉ 0

“Thuật hoài là lời tự nói với mình về ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc của tác giả. Đó là tình cảm, ý chí, khí phách người anh hùng thời Trần”. Qua phân tích bài thơ Tỏ lòng (Thuật hoài) [Đọc thêm…]