suc-manh-cua-long-trung-thuc-14927-2

Sức mạnh của lòng trung thực

17/09/2018 theki.vn 2

Sức mạnh của lòng trung thực. Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì bí mật hoặc không rõ ràng. Bởi vì khi con muốn dấu bất cứ điều gì cũng có nghĩa là con đang sợ điều đó. Mà sự sợ hãi là một điều xấu, nó không xứng đáng với con.