hay-chung-minh-noi-dung-chu-yeu-trong-van-hoc-viet-tu-the-ky-thu-x-den-the-ky-xv-la-tinh-than-yeu-nuoc-thuong-dan-tinh-than-quat-khoi-chong-ngoai-xam-qua-cac-tac-pham-chieu-doi-do

Hãy chứng minh: Nội dung chủ yếu trong văn học viết từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XV là tinh thần yêu nước thương dân, tinh thần quật khởi chống ngoại xâm qua các tác phẩm Chiếu dời đô, Hịch tướng sĩ” và Nước Đại Việt ta (trích trong Cáo Bình Ngô)

13/02/2020 Duong Le 0

“Nội dung chủ yếu trong văn học viết từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XV là tinh thần yêu nước thương dân, tinh thần quật khởi chống ngoại xâm qua các tác phẩm “Chiếu dời đô” “Hịch tướng [Đọc thêm…]