tinh-canh-le-loi-cua-nguoi-chinh-phu-nha-van-chan-chinh-la-nguoi-suot-doi-chi-truyen-ba-mot-thu-ton-giao-tinh-yeu-thuong-con-nguoi

Qua đoạn trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, hãy làm rõ nhận định: Nhà văn chân chính là người suốt đời chỉ truyền bá một thứ tôn giáo: Tình yêu thương con người

10/04/2021 Thế Kỉ 0

Có ý kiến cho rằng: “Nhà văn chân chính là người suốt đời chỉ truyền bá một thứ tôn giáo: Tình yêu thương con người”. Anh/Chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi [Đọc thêm…]

ban-ve-yeu-thuong-elbert-hubbard-da-tung-noi-su-yeu-thuong-ma-chung-ta-cho-di-la-su-yeu-thuong-duy-nhat-ma-chung-ta-giu-duoc-zoe-kravitz-lai-cho-rang-mot-khi-ban-yeu-thu