suy-nghi-ve-su-ki-dieu-cua-trai-tim

Suy nghĩ về sự kì diệu của trái tim

24/07/2017 Duong Le 0

Sự kì diệu của trái tim là vô hạn. Trái tim có quả bầu nhiệt huyết, tạo nên niềm đam mê. Đó là sức mạnh tinh thần thôi thúc con người vượt qua khó khăn, thử thách để thực hiện hoài bão, ước mơ của mình.