bai-tho-xuan-hieu-tran-nhan-tong

Cảm nhân bài thơ Xuân hiểu của Trần Nhân Tông

21/06/2017 theki.vn 0

Đâu phải thi nhân hướng về ngoại cảnh mà cảnh đã vốn trong tâm người rồi, chỉ cần mở mắt là bắt gặp. Từng phút từng giây, cảnh vật chuyển dịch theo vòng tuân hoàn của vũ trụ, chỉ có lòng người là an tịnh tại tâm