Không có ảnh

Trạng nguyên Trịnh Tuệ

20/08/2022 Thế Kỉ 0

Trịnh Tuệ (chữ Hán: 鄭橞; 1701–?, trước có tên là Trịnh Huệ, sau vì trùng tên với Tuyên Phi Đặng Thị Huệ nên đổi sang là Trịnh Tuệ[cần dẫn nguồn], hiệu là Cúc Lam, là vị Trạng nguyên cuối cùng [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Trạng nguyên Lưu Danh Công

20/08/2022 Thế Kỉ 0

Lưu Danh Công (chữ Hán: 劉名公, 1643[1] hay 1644 [2] – 1675[2]), người xã Phương Liệt, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam (nay là phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Đỗ trạng nguyên khoa Canh [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh

20/08/2022 Thế Kỉ 0

Nguyễn Quốc Trinh (chữ Hán: 阮國楨, 1624-1674), người xã Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam (nay là xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đỗ trạng nguyên khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Trạng nguyên Phạm Quang Tiến

20/08/2022 Thế Kỉ 0

Phạm Quang Tiến (chữ Hán: 范光進, 1530-?) Người làng Lương Xá, huyện Thiện Tài, trấn Kinh Bắc (nay thuộc xã Phú Lương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)[1]. Đỗ Tiến sĩ cập đệ thám hoa đình nguyên khoa Ất Sửu, [Đọc thêm…]