de-thi-hsg-ngu-van-10-chu-de-1-thien-nhieu-ky-dieu-chu-de-2-nha-van-xet-cho-cung-chi-song-mot-phan-bang-vao-su-trai-nghiem-thoi-nha-van-ton-tai-bang-tri-tuong-tuong-cua-minh

Đề thi HSG Ngữ văn 10. Chủ đề 1: Thiên nhiêu kỳ diệu. Chủ đề 2: “Nhà văn xét cho cùng, chỉ sống một phần bằng vào sự trải nghiệm thôi, nhà văn tồn tại bằng trí tưởng tượng của mình.” (Hồ Huy Sơn). Bằng hiểu biết của anh (chị) về các tác phẩm đã học trong chương trình lớp 10 hãy làm sáng tỏ?

18/08/2021 Duong Le 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THỤ (HÒA BÌNH) ĐỀ THI CHỌN HSG TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG  MÔN NGỮ VĂN – KHỐI 10 NĂM 2019 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) ( Đề thi gồm 01 trang) [Đọc thêm…]