chat-tru-tinh-chinh-tri

Chất trữ tình chính trị

28/02/2023 Thế Kỉ 0

Chất trữ tình chính trị Không có một khái niệm thống nhất về thơ trữ tình chính trị nhưng có thể hiểu trữ tình chính trị là sự kết hợp hài hòa giữa chất trữ tình và chất chính trị [Đọc thêm…]