moi-nha-van-chan-chinh-buoc-len-van-dan-ve-thuc-chat-la-su-cat-tieng-bang-nghe-thuat-cua-mot-gia-tri-nhan-van-nao-do-duoc-chung-cat-tu-nhung-trai-nghiem-sau-sac-trong-truong-doi-bang-nhung-hieu-b

Mỗi nhà văn chân chính bước lên văn đàn, về thực chất, là sự cất tiếng bằng nghệ thuật của một giá trị nhân văn nào đó được chưng cất từ những trải nghiệm sâu sắc trong trường đời. Bằng những hiểu biết về văn học, anh/chị hãy bình luận ý kiến trên.

12/08/2020 Duong Le 3

“Mỗi nhà văn chân chính bước lên văn đàn, về thực chất, là sự cất tiếng bằng nghệ thuật của một giá trị nhân văn nào đó được chưng cất từ những trải nghiệm sâu sắc trong trường đời”. Bằng [Đọc thêm…]