doc-sach-la-cach-tot-nhat-de-thanh-cong

Suy nghĩ về tầm quan trọng của việc đọc sách qua câu nói: Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả thầy cô đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở

08/09/2018 Duong Le 1

Suy nghĩ về tầm quan trọng của việc đọc sách qua câu nói: “Chúng ta sẽ trở thành gì phụ thuộc vào điều chúng ta đọc sau khi tất cả thầy cô đã xong việc với chúng ta. Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”.