mot-nghe-si-lon-hoai-thanh-co-viet-nguoi-doc-xua-nay-van-xem-truyen-kieu-nhu-mot-hon-ngoc-qui-co-ho-khong-the-thay-doi-them-bot-mot-ti-gi

Bàn về ngôn ngữ Truyện Kiều, Hoài Thanh viết: Người đọc xưa nay vẫn xem truyện Kiều như một hòn ngọc quí cơ hồ không thể thay đổi, thêm bớt một tí gì, như một tiếng đàn lạ gần như không một lần nào lỡ nhịp ngang cung.

21/05/2022 theki.vn 1

Người đọc xưa nay vẫn xem truyện Kiều như một hòn ngọc quí cơ hồ không thể thay đổi , thêm bớt một tí gì , như một tiếng đàn lạ gần như không một lần nào lỡ nhịp ngang [Đọc thêm…]

trai-qua-mot-cuoc-be-dau-nhung-dieu-trong-thay-ma-dau-don-long-truyen-kieu-nguyen-du-anh-chi-hieu-hai-cau-tho-tren-the-nao-qua-truyen-kieu-hay-lam-sang-to-y-tho

“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng” (truyện Kiều – Nguyễn Du). Anh (chị) hiểu hai câu thơ trên thế nào? Qua Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ tấm lòng của Nguyễn Du.du

21/08/2021 theki.vn 0

“Trải qua một cuộc bể dâu Những điều trong thấy mà đau đớn lòng” (Truyện Kiều – Nguyễn Du). Anh (chị) hiểu hai câu thơ trên thế nào? Qua Truyện Kiều, hãy làm sáng tỏ tấm lòng của Nguyễn Du. [Đọc thêm…]