nghi-luan-long-khiem-ton-12399-2

Nghị luận về ý nghĩa của lòng khiêm tốn

11/09/2018 theki.vn 1

Sống có lòng khiêm tốn, biết tôn trọng người khác, cư xử cởi mở, hòa đồng thân thiện là một lối sống đẹp, tự nâng cao giá trị của chính mình, luôn thành công trong lĩnh vực giao tiếp, được mọi người yêu quý coi trọng