Không có ảnh

Bài thơ: Hương bay

Hương bay Vuốt mặt đá rêu phong Ngó trời cười mấy thuở Một bông hoa dại nở Hương bay đầy hư không. Từ Xuân Lãnh 2002 (Trích tập thơ Mắt nghìn trùng, Từ Xuân Lãnh, NXB Văn nghệ, 2004)