Không có ảnh

Bài thơ: Đầm Ô Loan

07/08/2020 Dương Lê 0

Đầm Ô Loan Cánh phượng xòe ra hướng biển đông Tưởng chừng bay vút tận trời không Nước đùa, sóng đẩy tung huyền ảo Đạp dãy non cao, ngước mặt trông. Từ Xuân Lãnh 2007 (In trong tập Thưởng lãm [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Bài thơ: Đèo cả

07/08/2020 Dương Lê 0

Đèo cả Mây núi trời cao hỏi thử rằng Đèo kia có lớn lắm hay chăng? Cả gan đưa đón đời qua lại Gối gió Trường Sơn ngắm biển trăng. Từ Xuân Lãnh 2007 (In trong tập Thưởng lãm thơ [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Bài thơ: Hương bay

07/08/2020 Dương Lê 0

Hương bay Vuốt mặt đá rêu phong Ngó trời cười mấy thuở Một bông hoa dại nở Hương bay đầy hư không. Từ Xuân Lãnh 2002 (Trích tập thơ Mắt nghìn trùng, Từ Xuân Lãnh, NXB Văn nghệ, 2004)

Không có ảnh

Bài thơ: Ngõ về

07/08/2020 Dương Lê 0

Ngõ về Sóng xô cồn bãi lên cao Mù khơi gió đẩy trăng vào hoang sơ Ngõ về trời đất bơ vơ Hồn cô tịch dựng bến bờ rã riêng Từ Xuân Lãnh – 2003 (Trích tập thơ Mắt nghìn [Đọc thêm…]

Không có ảnh

Bài thơ: Vầng sáng nhiệm màu

23/06/2017 Dương Lê 0

Dòng sinh diệt như sóng cuồn cuộn chảy
Cuốn trôi theo bao nghiệp báo luân hồi
Chúng sanh trầm luân đau khổ không vơi
Giữa vô minh chưa một lần tỉnh thức.

Không có ảnh

Bài thơ: Ngủ đi em

21/06/2017 Dương Lê 0

Ngủ say em nhé ngủ say
Anh về xin trải chiếu mây em nằm
Ru em sẵn gió non Nam
Trời chưa tháng bảy ai làm vàng thu?