uoc-nguyen-chan-thanh-tha-thiet-duoc-hoa-nhap-cong-hien-cho-cuoc-doi-cho-dat-nuoc-nhan-dan-qua-bai-tho-mua-xuan-nho-nhothanh-hai-va-vieng-lang-bacvien-phuong

Ước nguyện chân thành, tha thiết được hoà nhập, cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước, nhân dân qua bài thơ Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải) và Viếng lăng Bác (Viễn Phương)

11/02/2021 Dương Lê 0

Ước nguyện chân thành, tha thiết được hoà nhập, cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước, nhân dân qua bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” (Thanh Hải) và “Viếng lăng Bác” (Viễn Phương) Mở bài: Nhà thơ Tố Hữu [Đọc thêm…]