hay-viet-mot-bai-van-trinh-bay-suy-nghi-cua-anh-chi-ve-y-kien-duoc-neu-trong-doan-trich-o-phan-doc-hieu-dieu-gi-phai-thi-co-lam-cho-ki-duoc-du-la-mot-viec-phai-nho-dieu-gi-trai-thi-het-su

Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là một việc phải nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ.

Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích ở phần Đọc hiểu: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là một việc phải nhỏ. Điều gì [Đọc thêm…]