nghi-luan-bai-tho-bep-lua-bieu-hien-mot-triet-ly-tham-kin-678

Nghị luận: Bài thơ Bếp lửa biểu hiện một triết lý thầm kín: những gì là thân thiết nhất của tuổi thơ mỗi người, đều có sức tỏa sáng, nâng đỡ con người trên hành trình dài rộng của cuộc đời

09/11/2019 theki.vn 0

Nghị luận: “Bài thơ Bếp lửa biểu hiện một triết lý thầm kín: những gì là thân thiết nhất của tuổi thơ mỗi người, đều có sức tỏa sáng, nâng đỡ con người trên hành trình dài rộng của cuộc đời”

nghi-luan-van-hoc-la-nhan-hoc-m-gorki

Nghị luận: Văn học là nhân học (M.Gorki)

03/02/2017 theki.vn 23

Nghị luận: “Văn học là nhân học” – M.Gorki. Nói văn học là nhân học là một nhận định hoàn toàn đúng đắn và giàu tính nhân văn. Văn học không chỉ phản ánh đời sống con người mà còn phải nhận thức con người.