nghi-luan-van-de-hiv-aids

Nghị luận: Vấn đề HIV/AIDS

02/12/2020 Thế Kỉ 0

“Trong thế giới khốc liệt của HIV/AIDS không có khái niệm chúng ta và họ, trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết” (Cô-phi An-nan). Hướng dẫn làm bài: 1. Giải thích: – HIV/AIDS là gì? – [Đọc thêm…]