qua-but-ki-ai-da-dat-ten-cho-dong-song-hay-chung-minh-phong-cach-van-hoc-bieu-hien-truoc-het-o-cach-nhin-cach-cam-thu-co-tinh-chat-kham-pha-o-giong-dieu-rieng-biet-cua-tac-gia

Qua bút kí Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường, hãy chứng minh: Phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá, ở giọng điệu riêng biệt của tác giả

07/01/2021 Duong Le 0

“Phong cách văn học biểu hiện trước hết ở cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá, ở giọng điệu riêng biệt của tác giả.” (Ngữ văn 12, tập 1, NXBGD, 2015) Từ hình tượng sông Hương trong [Đọc thêm…]