suy-nghi-ve-can-benh-vo-cam-cua-con-nguoi-hien-nay

Suy nghĩ về căn bệnh vô cảm của con người hiện nay

21/02/2019 Duong Le 8

Suy nghĩ về căn bệnh vô cảm của con người hiện nay. Bệnh vô cảm gây ra những tác hại thật ghê gớm. Nó không chỉ làm suy thoái đến đạo đức của một cá nhân mà còn ảnh hưởng đến trật tự, an ninh của toàn xã hội, đe dọa đến cuộc sống của con người.