qua-doan-trich-vinh-biet-cuu-trung-dai-hay-lam-ro-quan-he-giua-nghe-thuat-voi-cuoc-song-giua-li-tuong-nghe-thuat-cao-sieu-thuan-tuy-cua-muon-doi-voi-loi-ich-thiet-than-va-truc-tiep-cua-nhan-dan

Qua đoạn trích Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài, hãy làm rõ quan hệ giữa nghệ thuật với cuộc sống, giữa lí tưởng nghệ thuật cao siêu, thuần túy của muôn đời với lợi ích thiết thân và trực tiếp của nhân dân

21/07/2021 Duong Le 0

Hành trình của cái đẹp trong “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” (trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng) Mở bài: Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) là một trong những cây bút xuất sắc nhất của nền văn học [Đọc thêm…]