nghi-luan-van-chuong-phat-hien-doi-song-qua-lang-kinh-tham-mi-va-sang-tao-van-chuong-la-no-luc-tim-kiem-tu-nhung-phuong-thuc-tham-mi-de-bieu-dat-su-phat-hien-ay

Nghị luận: “Văn chương phát hiện đời sống qua lăng kính thẩm mĩ và sáng tạo văn chương là nỗ lực tìm kiếm từ những phương thức thẩm mĩ để biểu đạt sự phát hiện ấy”

27/10/2021 Duong Le 0

Có ý kiến cho rằng: “Văn chương phát hiện đời sống qua lăng kính thẩm mĩ và sáng tạo văn chương là nỗ lực tìm kiếm từ những phương thức thẩm mĩ để biểu đạt sự phát hiện ấy” Bằng [Đọc thêm…]

de-thi-hsg-ngu-van-10-chu-de-1-tha-lam-mot-bong-sen-no-khi-thay-mat-troi-roi-mat-het-tinh-nhuy-con-hon-giu-nguyen-hinh-nu-bup-trong-suong-lanh-vinh-cuu-cua-mua-dong
van-chuong-giup-ta-trai-nghiem-cuoc-song