nghi-luan-cong-viec-cua-nha-van-la-phat-bieu-cai-dep-chinh-o-cho-ma-khong-ai-ngo-toi-tim-cai-dep-kin-dao-va-che-lap-cua-su-vat-cho-nguoi-khac-mot-bai-hoc-trong-nhin-va-thuong-thuc

Nghị luận: “Công việc của nhà văn là phát biểu cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, cho người khác một bài học trông nhìn và thưởng thức”

Khi nói về hướng tìm tòi nên có ở mỗi người cầm bút chân chính, nhà văn Thạch Lam có viết : “Công việc của nhà văn là phát biểu cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới, [Đọc thêm…]