Tại sao lại có quan điểm cho rằng “mỗi người già là một thư viện?”

tai-sao-lai-co-quan-diem-cho-rang-moi-nguoi-gia-la-mot-thu-vien

Tại sao lại có quan điểm cho rằng “mỗi người già là một thư viện?”

Mỗi người già là một thư viện bởi vì họ – những người già – tích lǜy, trau dồi bao kiến thức, kinh nghiệm suốt chiều dài thời gian. Kho tri thức, kinh nghiệm ấy ngày một dày và cao lên theo độ tuổi. Và với mỗi người già, kho tri thức lại phong phú, đa dạng khác nhau. Kho tri thức, kinh nghiệm ấy chính là những thư viện vô giá.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: