Tại sao Vũ Khoan trong “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” lại nói: “Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”

tai-sao-vu-khoan-trong-chuan-bi-hanh-trang-vao-the-ki-moi-lai-noi-su-chuan-bi-ban-than-con-nguoi-la-quan-trong-nhat

Tại sao Vũ Khoan trong “Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới” lại nói: “Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”


  • Mở bài:

Trong bài Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới , tác giả Vũ Khoan bàn luận rất nhiều vấn đề về sức mạnh và tiềm lực của người Việt Nam. Trong đó ông nhấn mạnh muốn tiến mạnh, tiến xa hơn trong cuộc hội nhập quốc tế, người Việt cần chuẩn bị nhiều thứ mà “Sự chuẩn bị bản thân con người là quan trọng nhất”.

  • Thân bài:

Giải thích:

– Sự chuẩn bị bản thân con người (hành trang vào thế kỉ mới) ở đây được dùng với nghĩa là hành trang tinh thần như tri thức, kĩ năng, nhân cách, thói quen lối sống… để đi vào một thế kỉ mới.

Tại sao bước vào thế kỉ mới, hành trang quan trọng nhất là sự chuẩn bị bản thân con người?

– Sự chuẩn bị con người là quan trọng nhất vì con người là động lực phát triển của lịch sử, là nhân tố quyết định đến năng lực quốc gia.

– Vai trò con người càng nổi trội trong thế kỉ XXI, khi nền kinh tế tri thức sẽ phát triển mạnh mẽ, sự hội nhập kinh tế, văn hoá toàn cầu diễn ra là cơ hội, thách thức sự khẳng định mỗi cá nhân, dân tộc.

– Bản thân người Việt, bên cạnh những điểm mạnh, vẫn còn nhiều điểm yếu cần khắc phục.

Làm gì cho việc chuẩn bị bản thân con người trong thế kỉ mới?

– Tích cực học tập tiếp thu tri thức, hoàn thiện kỹ năng làm việc và hợp tác.

– Rèn luyện đạo đức trong sáng, lối sống cao đẹp, nhân cách, kĩ năng sống chuẩn mực.

– Phát huy điểm mạnh, từ bỏ thói xấu, điểm yếu.

  • Kết bài:

Đối tượng đối thoại của tác giả là lớp trẻ Việt Nam, chủ nhân của đất nước ta trong thế kỉ XXI. Câu nói là lời nhắc nhở chân thành về trách nhiệm, bổn phận của thế hệ trẻ Việt Nam trong việc chuẩn bị hành trang vững mạnh, sẵn sàng bước vào thế kỉ mới.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.