Cảm nhận tâm trạng của người mẹ và vai trò của nhà trường đối với trẻ trong “Cổng trường mở ra” của Lí Lan

Qua những suy tư của người mẹ, người đọc nhận rõ vai trò quan trọng của nhà trường đối với tương lai thế hệ trẻ của đất nước. Đó cũng là một lí do khiến người mẹ đã không ngủ được trong đêm trước ngày con đến trường.