Thế nạn hữu mẫn tả báo cáo (Viết hộ báo cáo cho các bạn tù) – Nhật ký trong tù – HỒ CHÍ MINH

the-nan-huu-man-ta-bao-cao-viet-ho-bao-cao-cho-cac-ban-tu-nhat-ki-trong-tu-ho-chi-minh

Thế nạn hữu mẫn tả báo cáo (Viết hộ báo cáo cho các bạn tù) – Nhật kí trong tù – HỒ CHÍ MINH

Phiên âm:

Đồng chu cộng tế nghĩa nan từ,
Thế hữu biên tu báo cáo thư.
“Phụng thử”, “đẳng nhân” kim thuỷ học,
Đa đa bác đắc cảm ân từ.

Dịch nghĩa:

Cùng hội cùng thuyền giúp nhau, lẽ khôn từ chối,
Viết báo cáo thay cho bạn;
Những chữ “thừa lệnh”, “chiểu theo” nay đều mới học,
Thế mà đã được nhiều lời cảm tạ.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 3), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Dịch thơ:

Cùng hội cùng thuyền nên phải giúp,
Viết thay báo cáo dám từ nan;
“Chiểu theo”, “thừa lệnh” nay vừa học,
Đã được bao lời bạn cảm ơn.

(Nam Trân)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.