Thơ chúc Tết năm 1949 (Kỷ Sửu) – Thơ văn Hồ Chí Minh

tho-chuc-tet-nam-1949-ky-suu-tho-van-ho-chi-minh

Thơ chúc Tết năm 1949 (Kỷ Sửu) – Thơ văn Hồ Chí Minh

Kháng chiến lại thêm một năm mới,
Thi đua ái quốc thêm tiến tới.
Động viên lực lượng và tinh thần.
Kháng chiến càng thêm mau thắng lợi.
Người người thi đua.
Ngành ngành thi đua.
Ngày ngày thi đua.
Ta nhất định thắng.
Địch nhất định thua.

Xuân Kỷ Sửu – 1949

Đăng trên báo Sự thật, số 106-107, xuân Kỷ Sửu, 1949.

Nguồn: Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.