Viết đoạn văn 200 chữ bàn luận về vai trò của đạo đức

Bàn luận về vai trò của đạo đức

Bàn về vai trò của đạo đức, Benjamin Franklin nói: “Không bao giờ có một người thực sự vĩ đại mà lại không phải là một người thực sự đạo đức”. Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội tốt đẹp mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của minh cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Đạo đức có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Nó góp phần hoàn thiện nhân cách con người, giúp mỗi cá nhân có năng lực sống thiện, sống có ích, yêu tổ quốc, đồng bào và toàn nhân loại. Thiếu đạo đức hoặc đạo đức giả thì mọi phẩm chất năng lực khác không còn ý nghĩa. Đạo đức còn là nền tảng của gia đình, tạo sự ổn định và phát triển vững chắc của gia đình, là nhân tố không thể thiếu để xây dựng gia đình hạnh phúc. Sự tan vỡ của một số gia đình hiện nay thường có nguyên nhân từ việc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc chuẩn mực đạo đức. Một xã hội có các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được tôn trọng, củng cố và phát triển, thì xã hội có thể phát triển bền vững. Nêu các chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ, không được tôn trọng, thì nơi đó sẽ xảy ra mất ổn định, thậm chí đổ vỡ nhiều mặt của xã hội. Cao hơn nữa, một đất nước mà các giá trị đạo đức không được coi trọng thì nhất định sẽ diệt vong. Muốn thành công trong cuộc sống, mỗi chúng ta phải rèn luyện cả tài năng và đạo đức. Như Bác Hồ từng nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Không chỉ là khó thành công mà còn khó tìm kiếm được hạnh phúc chân thực trong cuộc sống này.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.