Viết đoạn văn 200 chữ bàn luận về ý thức tự hoàn thiện bản thân

Viết đoạn văn 200 chữ bàn luận về ý thức tự hoàn thiện bản thân

Muốn thành công trong cuộc sống, con người cần trang bị cho mình những năng lực tốt đẹp. Một trong những năng lực cần có đó là ý thức tự hoàn thiện bản thân. Tự hoàn thiện bản thân là vượt lên mọi khó khăn trở ngại, không ngừng lao động, học tập, tu dưỡng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, học hỏi những điểm tốt của người khác để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn. Người biết tự hoàn thiện và nâng cao nâng lực bản thân là người biết nhìn nhận, đánh giá về khả năng, thái độ, hành vi, việc làm, điểm mạnh, điểm yếu, … của bản thân, đồng thời hoàn thiện những năng lực vốn có ở mình. Họ là người sống có ước mơ và khát vọng, được mọi người kính trọng và yêu mến. Mỗi chúng ta cần tự hoàn thiện bản thân vì: Mỗi người đều có những mặt mạnh, mặt yếu riêng, không có ai là hoàn thiện, hoàn mĩ. Xã hội không ngừng phát triển, luôn đề ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với các thành viên trong xã hội. Vì vậy, ai cũng cần tự hoàn thiện mình để phát triển và đáp ứng được những đòi hỏi của xã hội. Người không có ý thức tự hoàn thiện bản thân sẽ trở nên lạc hậu và tự đào thải mình ra khởi đời sống chung của xã hội.

Có thể bạn quan tâm:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.