Viết đoạn văn 200 chữ nghị luận về tầm quan trọng của nhân phẩm và danh dự

viet-doan-van-200-chu-nghi-luan-ve-nhan-pham-va-danh-du

Nhân phẩm và danh dự

Nhà yêu nước Nguyễn Thái Học từng nói: “Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết. Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn”. Điều đó có nghĩa là nhân phẩm và danh dự là một trong nhưng phẩm đức quan trọng nhất đối với mỗi con người. Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được. Nói cách khác, nhân phẩm là giá trị làm người của mỗi con người. Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị đạo đức và tinh thần của người đó. Hay nói cách khác, danh dự là nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận. Người có nhân phẩm và danh dự luôn luôn được xã hội kính trọng và tôn vinh. Người không có nhân phẩm và danh dự sẽ bị xã hội xem thường và chỉ trích. Chính việc biết coi trọng nhân phẩm và giữa gìn danh dự giúp con người có sức mạnh tinh thần biết làm điều tốt và tránh làm điều xấu, sống có khát vọng, hoàn bão lớn lao, hướng đến những điều tốt dẹp trong cuộc sống.Ai cũng cần giữ gìn và bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình. Để trở thành người có nhân phẩm tốt đẹp, được mọi người kính trọng, yêu mến, mỗi chúng ta cần phải biết tu dưỡng đạo đức, luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức đối với xã hội, với người khác. Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ nhân phẩm và danh dự của mình thì người đó có lòng tự trọng. Nhân phẩm và danh dự cũng giống như viên đã quý, chỉ một vết sướt nhỏ cũng làm giảm vẻ lấp lánh của nó và làm mất toàn bộ giá trị. Bởi thế, phải hết sức gìn giữ lấy.

Bài viết cùng chủ đề:

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.