Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là một việc phải nhỏ…”

viet-doan-van-nghi-luan-200-chu-dieu-gi-phai-thi-co-lam-cho-ki-duoc-du-la-mot-viec-phai-nho

Viết đoạn văn nghị luận 200 chữ: “Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là một việc phải nhỏ…”

Điều phải là  điều đúng, điều tốt, đúng với lẽ phải, đúng với quy luật, tốt với xã hội, với mọi người, với Tổ quốc, với dân tộc. Điều trái là những việc làm sai trái, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội và bị đánh giá tiêu cực. Việc nhỏ là việc mang tầm vóc nhỏ, diễn ra hàng ngày, xung quanh, có thể ít ai để ý. Lời dạy của Bác có ý nghĩa: đối với điều phải, dù nhỏ, chúng ta phải cố hết sức làm cho kì được, tuyệt đối không được có thái độ coi thường những điều nhỏ. Bác cũng khuyên đối với điều trái nhỏ phải hết sức tránh, tuyệt đối không làm. Điều phải chúng ta phải cố làm cho kì được, dù là nhỏ bởi vì việc làm phản ánh đạo đức của con người. Nhiều việc nhỏ hợp lại sẽ thành việc lớn. Những hành động đúng đắn và tích cực luôn là cơ sở và nền tảng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Điều này không chỉ giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn hoạn nạn mà còn đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Việc trái lại phải tránh, dù là nhỏ bởi vì tất cả đều có hại cho mình và cho người khác. Làm điều trái, điều xấu sẽ trở thành thói quen. Những điều sai trái, xấu xa không chỉ gây tổn hại đến người khác mà còn thể hiện sự ích kỉ, nhỏ nhen trong đạo đức của con người. Con người sẽ dần hình thành những thói quen, lối sống tiêu cực, đi ngược lại với những giá trị đạo đức, những truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc. Lời dạy của Bác giúp nâng cao nhận thức, soi đường đặc biệt cho thế hệ trẻ. Lời dạy định hướng cho chúng ta thái độ đúng đắn trong hành động để làm chủ cuộc sống, để thành công và đạt ước vọng.

Đánh giá bài viết:

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị tiết lộ.
Bài viết cùng chủ đề: